Balletschool Edwina Verdingh

Villersstraat 19

3500 Hasselt

Tel: 011 28 17 29

Alle lessen worden gedoceerd in een dansstudio uitgerust met een verende vloer, barren, spiegels, een piano en een aparte kleedkamer. De lessen worden op regelmatige basis begeleid door een professionele pianist, vooral als voorbereiding op de examens.

Parkeermogelijkheden

  • Kiss & Ride parkeerplaats = afzetten en wegrijden! Deze plaats voor het huis moet vrij gehouden worden. Er mag NIET geparkeerd of gewacht worden op de Kiss & Ride plaats. 
  • Draaien mag niet op de opritten van de buren!
  • Voor de studio parkeren mag alleen op de 2 buitenste plaatsen, dus ook voor onze poort. Probeer de beschikbare oppervlakte zo optimaal mogelijk te benutten.
  • In de straat mag ook geparkeerd worden. Wij vragen u hierbij wel om geen opritten van andere percelen te blokkeren en rekening te houden met de verkeersborden (beurtelings parkeren!).
  • Het is VERBODEN te parkeren of stil te staan op de parkeerplaatsen van de buren! Voor de goede verstandhouding vragen wij u dus met aandrang om uw voertuig hier niet te parkeren, alsook om geen opritten te blokkeren. Hier is parkeren, ook al blijft u in uw voertuig, niet toegestaan.
  • Wij vragen aan alle ouders om zoveel mogelijk te carpoolen. Probeer onderling afspraken te maken. 

Communiceer dit met andere personen die zullen instaan voor het vervoer van uw kind(eren). 

Tijdens de lessen verlaten alle auto’s de straat!

Dansers die zelf met de auto komen proberen zoveel mogelijk te carpoolen. Uitgezonderd in coronatijd!